Kočky:

Mezi má oblíbená zvířata patří kočky, proto jsem se rozhodla, že jim budu věnovat část své stránky.